Naše vrijednosti i odgovornost

Organizacijske vrijednosti i vodeća načela International Medical Corpsa - pružanje pomoći, obnova zajednica i omogućavanje samodostatnosti - nisu se mijenjali.

Naše vrijednosti & načela

International Medical Corps Hrvatska dijeli organizacijske vrijednosti i vodeća načela International Medical Corpsa, a to su pružanje pomoći, obnova zajednica i omogućavanje samodostatnosti – to se nije promijenilo tijekom protekla četiri desetljeća.

Naši programi temelje se na:

  • održivosti izrade programa kroz osiguranje kvalitete, vrijednosti i izvrsnosti,
  • brizi za zajednice koje podržavamo, koja je u srži naše predanosti, odgovornosti i spremnosti na odaziv na potrebe i prioritete zajednica kojima služimo,
  • angažiranosti kroz podizanje svijesti i osiguravanje poboljšanog pristupa informacijama, traženje odvažnih i inovativnih pristupa kojima će se odgovoriti na teške i prijeke potrebe i korištenje prilika za sinergiju kroz partnerstva i suradnju,
  • transparentnosti kao rezultatu naše predanosti zajednicama kojima služimo, kroz uspostavljanje plodonosne suradnje i naše svečano obećanje da ćemo u svojim aktivnostima biti otvoreni i uključivi,
  • odgovornosti prema zajednicama u kojima djelujemo kao i prema raseljenim osobama i izbjeglicama,
  • svemu naučenome iz iskustva u svijetu, čime se vodimo kako bi poboljšali buduće intervencije primjenom pristupa prilagođenog kontekstu, gdje je to moguće, i izbjegli zamke na temelju lekcija iz prošlosti.

 

Udruga International Medical Corps Hrvatska predana je sljedećim načelima:

Ljudskost: reagiranje na ljudsku patnju, ma gdje se na nju naišlo. Naše humanitarne aktivnosti štite život, zdravlje i uvažavanje ljudskih bića.

Neutralnost: ne biramo strane u sukobu niti se upuštamo u kontroverze političke, rasne, vjerske ili ideološke prirode.

Nepristranost: naše humanitarno djelovanje temelji se na potrebama i prioritet se daje najhitnijim slučajevima. Ne radimo razliku između potreba pojedinaca na temelju njihove nacionalnosti, rase, spola, vjere, društvene skupine ili političkih stajališta.

Operativna samostalnost: naše humanitarne aktivnosti potpuno su lišene svih političkih, ekonomskih, vojnih i drugih ciljeva donatora i drugih aktera koji imaju interese u područjima na kojima djelujemo.


Etika i usklađenost

International Medical Corps Hrvatska, International Medical Corps i International Medical Corps UK ne toleriraju nikakvu vrstu prijevare, mita, korupcije, krađe ni druge oblike namjernog nenamjenskog korištenja sredstava.

Naša misija zahtijeva od naših djelatnika rad na najsurovijim mjestima na svijetu da bi se umanjila patnja ljudi koje su zadesile najteže okolnosti. Unatoč teškom i zahtjevnom okruženju, naši djelatnici moraju odraditi svoj dio posla da bismo mi kao organizacija mogli djelovati transparentno i s integritetom. Svi naši zaposlenici, predstavnici i poslovni partneri moraju poštovati mjerodavne zakone, propise i ugovorne obaveze. Međutim, naš cilj nije tek puko postupanje u skladu sa zakonom – mi težimo najvišim načelima poslovne etike, integriteta i odgovornosti.

Kao istaknuta organizacija koja se prva odaziva u izvanrednim slučajevima u svijetu koji je sve složeniji i opasniji, International Medical Corps u svom se radu oslanja na velikodušnost donatora. International Medical Corps i organizacije povezane s njim u cijelosti su posvećeni tome da budu odgovorni provedbeni partneri donatora. Etika i usklađenost ključni su za svaku organizaciju koja ulaže javna i privatna sredstva u svrhu javnog dobra te igraju ključnu ulogu u našem radu koji spašava živote diljem svijeta.


Hijerarhija i prijavljivanje nepravilnosti

Cilj našeg kodeksa ponašanja & etike jest njegovanje i učvršćivanje kulture etike i usklađenosti među našim zaposlenicima u svim zemljama svijeta. International Medical Corps Hrvatska i organizacije povezane s njime, kao i International Medical Corps i International Medical Corps UK, aktivno potiču zaposlenike da upozoravaju na probleme koje zamijete, a usvojena je i politika koja zabranjuje odmazdu protiv zaposlenika koji u dobroj vjeri prijave sumnju na nezakonito postupanje.

Glavna odgovorna osoba za unutarnja pitanja i usklađenost International Medical Corpsa, koja je dostupna na adresi compliance@internationalmedicalcorps.org, odgovara izravno Odboru za usklađenost, reviziju i rizik, koji imenuje Uprava, te predsjedniku i glavnom izvršnom direktoru.

Svi, bili oni djelatnici udruge ili ne, koji posumnjaju da International Medical Corps Hrvatska ili bilo tko od njegovih zaposlenika, direktora, odgovornih osoba, savjetnika, dobavljača ili drugih poslovnih partnera krši bilo koji standard propisan kodeksom ponašanja & etike udruge International Medical Corps Hrvatska pozvani su prijaviti to na adresu report@internationalmedicalcorps.org, ili anonimno putem https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/29929/index.html.


Osiguranje kvalitete putem praćenja i ocjenjivanja

Udruga International Medical Corps Hrvatska usredotočena je na osiguravanje vrhunske kvalitete naših programa. U sklopu naše misije da najopustošenije zajednice na svijetu ponovno učinimo samodostatnima, neprestano radimo na poboljšanju provedbe naših programa mjerenjem naše kvalitete i učinka. International Medical Corps Hrvatska vodi se najvišim načelima integriteta.

Da bismo pratili rezultate i učinak aktivnih programa i poboljšali provedbu budućih programa, International Medical Corps i organizacije povezane s njime redovito ocjenjuju svoje programe. Predani smo uključivanju praćenja i ocjenjivanja u planiranje i provedbu programa gdje god je to moguće.


Transparentnost i odgovornost

International Medical Corps i organizacije povezane s njime nepokolebljivi su u svojoj predanosti načelima transparentnosti i odgovornosti u svom radu kojim osiguravaju zdravstvenu skrb koja spašava živote potrebitih – bez obzira gdje i kada to bilo i bez obzira na uvjete.

International Medical Corps član je udruženja Core Humanitarian Standard Alliance i slijedi načela skupine Sphere Project koja okuplja humanitarne organizacije – što ojačava našu predanost najvišim međunarodnim standardima kvalitete i odgovornosti.