Naš rad

Zdravstvena podrška

Poboljšanje lokalnih zdravstvenih službi

Učinkovita, dobro organizirana zdravstvena služba može spasiti i promijeniti mnoge živote. Više od 3 milijuna djece mlađe od pet godina i više od 300.000 trudnica koji u svijetu svake godine umru od bolesti koje su se mogle spriječiti mogli bi se spasiti da imaju pristup dobro opremljenim i educiranim zdravstvenim djelatnicima.

International Medical Corps i organizacije povezane s njime pomažu lokalnim zdravstvenim tijelima u pružanju usluga primarne i sekundarne zdravstvene skrbi, što uključuje upućivanje iz klinika u ruralnim zajednicama u veće regionalne i državne bolnice. Blisko surađujemo s državnim tijelima i vođama lokalnih zajednica da bismo osigurali osnovne zdravstvene usluge za sve, bez obzira radi li se o stanovnicima udaljenih sela ili velikih gradova, interno raseljenim osobama, tražiteljima azila, migrantima ili izbjeglicama.

Edukacija i obrazovanje ključni su za podršku naših zdravstvenih službi. Educiramo i osiguravamo mentore pružateljima zdravstvenih usluga, voditeljima i predstavnicima zajednice da bismo ojačali njihove kapacitete za pružanje i praćenje svojih lokalnih zdravstvenih usluga te za upravljanje njima.

Također pomažemo u sanaciji zdravstvenih ustanova i njihovoj opskrbi osnovnim lijekovima i medicinskim potrepštinama. Gdje je to potrebno, angažiramo educirane medicinske djelatnike da bi pomogli održati zdravstveni sustav u funkciji. International Medical Corps surađuje s lokalnim zdravstvenim tijelima na promicanju pogodnosti koje proizlaze iz poboljšanih zdravstvenih službi.

Oko 44 % članica SZO-a ima manje od jednog liječnika na 1.000 stanovnika. U podsaharskoj Africi ta brojka iznosi tek 0,2 liječnika na 1.000 stanovnika.
Na svjetskoj razini, na 1.000 stanovnika dolaze 3,3 medicinske sestre i primalje. U podsaharskoj Africi ta brojka nije ni polovica svjetskog prosjeka: 1,2.
Svoje programe zdravstvene podrške proveli smo u više od 50 zemalja na pet kontinenata.

Područja na koja smo usmjereni

Pregled

Jak zdravstveni sustav osigurava pružanje kvalitetnih usluga svim ljudima, kada god i gdje god ih oni zatrebali. Točna struktura i funkcija zdravstvenih sustava varira od zemlje do zemlje, ali svi oni uvijek trebaju dobro održavane ustanove, odgovarajuće medicinske potrepštine i učinkovitu logistiku za kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, kao i kvalitetno educirane i adekvatno plaćene zaposlenike, pouzdane informacije na temelju kojih se donose odluke i politike te stabilne mehanizme financiranja.

Ključni podaci

Na svjetskoj razini, čak dvije trećine (38 milijuna) od 56 milijuna smrti godišnje ne prijavljuje se.
Gotovo polovica rođenih u svijetu ne prijavljuje se u matične knjige.
Mnoge zapreke sprječavaju ljude da prijave rođenje i smrt.

Pregled

Zdravstvena otpornost znači sposobnost zajednice da iskoristi svoju imovinu za ojačavanje zdravstvenog sustava i javnog zdravlja te za poboljšanje svojih sustava za tjelesno i mentalno zdravlje kako bi oni mogli izdržati nepovoljne okolnosti, prilagoditi se njima i u konačnici se oporaviti.

Ključni podaci

Svake godine bilježi se oko 400.000 smrti koje su posljedica utjecaja klimatskih promjena.
Za prirodne katastrofe i klimatske promjene 14 puta je vjerojatnije da će uzrokovati patnju žena i djece nego muškaraca.
Otporne zdravstvene sustave čine otporni pojedinci i organizacije koji znaju rješavati probleme i donositi odluke na temelju informacija, kako u kriznim tako i u stabilnijim vremenima.

Pregled

Pouzdani podaci o zdravstvenom stanju pojedinaca i zajednica, kao i o kvaliteti pružanja usluga, ključni su za planiranje, djelovanje, praćenje i ocjenjivanje zdravstvenih programa u svakoj zemlji. Potrebni su točni podaci o zdravlju pojedinaca, rezultatima zdravstvenih institucija, zdravlju populacije i zdravstvenom nadzoru u zajednici.

Ključni podaci

Čvrst i stabilan informacijski sustav u zdravstvu presudan je za poboljšanje učinka na zdravlje zajednica koje opslužuje.
U više od 40 zemalja u Africi, Aziji i Latinskoj Americi za analizu, izvještavanje i diseminaciju podataka u zdravstvu koristi se DHIS 2 (platforma koja se temelji na softveru otvorenog koda).
Snažni informacijski sustavi u zdravstvu mogu doprinijeti većoj transparentnosti i odgovornosti ako se omogući širi pristup podacima.