Naš rad

Zdravlje žena i djece

uključujući zaštitu od rodno uvjetovanog nasilja i intervenciju u tim slučajevima

International Medical Corps zdravlje žena i djece smatra ključnim prioritetom zdravih zajednica. S obzirom da žena čini temelj, ne samo obitelji nego i zajednice, njezina dobrobit ključna je za uspjeh onih koji je okružuju. Zaštita te dobrobiti ključni je izazov za zdravlje žena i djece u većini zajednica.

Surađujemo sa zajednicama i lokalnim zdravstvenim tijelima da bismo poboljšali zdravlje trudnica osiguravanjem sigurnih usluga kao što su skrb za trudnice, siguran porod koji provode kvalificirane osobe, kvalitetna skrb kod hitnih stanja u opstetriciji i neonatologiji, postporođajna skrb i planiranje obitelji s naglaskom na odabiru pravog trenutka i na razmaku između trudnoća. Također doprinosimo boljim zdravstvenim ishodima i smanjenju broja uobičajenih dječjih bolesti i smrtnosti kroz programe koji uključuju cijepljenje protiv prenosivih bolesti, praćenje rasta, intervencije u ranom djetinjstvu i vođenje slučajeva uobičajenih dječjih bolesti u sklopu zajednice. Mnogi naši programi osmišljeni su s namjerom da uključe mlade jer i djevojke i mladići u adolescenciji imaju posebne zdravstvene potrebe.

U vrijeme krize, kada kolabiraju tradicionalni društveni mehanizmi koji štite žene, one zajedno s mladim djevojkama i djecom postaju izložene povećanom riziku od zlostavljanja, silovanja ili seksualne eksploatacije. Mi nudimo usluge prilagođene kulturnom kontekstu da bismo suzbili rodno uvjetovano nasilje i radimo na smanjenju oblika nasilja uzrokovanih rodnom diskriminacijom. Također osiguravamo medicinske intervencije za silovane žene.

Otprilike svake dvije minute umre jedna trudnica ili žena pri porođaju. Većina tih smrti lako može se spriječiti. A kada majka umre, vjerojatnost da će novorođenče isto umrijeti deset je puta veća.
Gotovo sve smrti majki i djece (99 %) događaju se u zemljama s niskim i srednjim prihodima, a Afrika je svakako najpogođenija regija.
Prema procjenama, svake godine 5,4 milijuna djece mlađe od pet godina - uglavnom dojenčadi - umre od uzroka koji su se uglavnom mogli spriječiti ili liječiti.

Područja na koja smo usmjereni

Pregled

Tijekom izvanredne situacije, dugotrajne krize, ranog oporavka ili obnove, International Medical Corps i organizacije povezane s njime pružaju i/ili podržavaju cijeli niz usluga s ciljem smanjenja broja oboljenja i smrti majki i novorođenčadi. Te usluge uključuju sljedeće:

  • minimalni početni paket usluga (MISP) koji se isporučuje tijekom početka krize da bi se spriječile posljedice seksualnog nasilja i da bi se njima upravljalo, da bi se spriječio prekomjerni maternalni i neonatalni morbiditet i mortalitet, da bi se smanjio prijenos HIV-a i izradili planovi za sveobuhvatne usluge vezane uz reproduktivno zdravlje u prvim danima i tjednima izvanredne situacije;
  • izradu programa planiranja obitelji, uključujući hitnu kontracepciju;
  • zdravlje majki i novorođenčadi, uključujući osnovnu i sveobuhvatnu skrb kod hitnih stanja u opstetriciji, osnovnu neonatalnu skrb, skrb prije, tijekom i nakon porođaja, čisti medicinski pribor za porođaje, cijepljenje te skrb poslije pobačaja, uključujući i liječenje komplikacija nastalih uslijed nesigurnog i spontanog pobačaja te upućivanje stručnjaku za psihosocijalno zdravlje;
  • spolno zdravlje, uključujući sprječavanje spolno prenosivih bolesti (SPB) i infekcija reproduktivnog trakta te upravljanje tim slučajevima kroz aktivnosti koje se provode u zajednici kao što su osiguravanje edukacije i kondoma, upravljanje kliničkim slučajevima (obično na temelju sindromskog pristupa), otkrivanje i liječenje raka grlića maternice, sprječavanje i liječenje HIV-a/AIDS-a, uključujući sprječavanje prijenosa HIV-a s majke na dijete; i
  • spolno i reproduktivno zdravlje adolescenata.

Ključni podaci

U usporedbi sa ženama u dobi od 20 do 30 godina, djevojke u dobi od 15 do 19 godina izložene su dvostruko većem riziku od smrti u trudnoći, a za djevojčice u dobi od 10 do 14 godina taj je rizik pet puta veći.
Kada žena umre pri porodu, njezina djeca koja su je nadživjela izložena su 10 puta većem riziku od smrti u roku od dvije godine, u usporedbi s djecom čija je majka ostala živa.
Trenutno u svijetu ima 22,5 milijuna izbjeglica, a otprilike polovicu tog broja čine žene. Prijeko je potrebno odgovoriti na konkretne reproduktivne i druge fizičke i psihičke zdravstvene potrebe tih žena. To je posebice važno kad je u pitanju trudnoća, tijekom koje su izbjegle žene posebice ranjive.

Pregled

Dobrobit djece, kao i svi drugi aspekti njihovih života, ovise o njihovim obiteljima i zajednicama, što zdravlje djece čini dobrim posrednim pokazateljem za to koliko je u pojedinom društvu funkcionalan zdravstveni sustav u cjelini.

U svjetskim okvirima postignut je napredak u smanjenju broja djece koja umiru prije svog petog rođendana. Unatoč tome, milenijski razvojni cilj koji se odnosi na smanjenje smrtnosti djece nije ispunjen do predviđenog roka (2015.), što naglašava potrebu da se na tom planu učini više. Većina bolesti koje su uzrokovale smrt djece mlađe od pet godina mogla se spriječiti ili liječiti pomoću dokazanih, cjenovno pristupačnih i učinkovitih metoda.

Djelujemo na razini zajednice da bismo podržali održivu provedbu dokazanih praksi koje osiguravaju zdravlje djece, kao što su cijepljenje, praćenje rasta, usluge prehrane, savjetovanja o uobičajenim bolestima i vođenje slučajeva uobičajenih dječjih bolesti u sklopu zajednice.

Ključni podaci

U razdoblju od 1990. do 2015. godine, stopa smrtnosti djece mlađe od pet godina pala je za 53 %, odnosno sa 91 slučaja na 1.000 živorođene djece 1990. godine na 43 slučaja 2015. godine - što u stvarnosti znači 16.000 smrtnih slučajeva manje dnevno.
Prema procjenama, 45 % svih zabilježenih slučajeva smrti djece mlađe od pet godina događa se u prvih 28 dana djetetova života.
2017. godine djeca mlađa od 18 godina činila su otprilike polovicu izbjegličke populacije u svijetu, što predstavlja porast u odnosu na udio od 41 % zabilježen 2009. godine.

Pregled

Rodno zasnovano nasilje sveprisutan je problem iz područja javnog zdravlja i ljudskih prava i kao takav utječe na fizičko i psihološko zdravlje osoba koje su to nasilje pretrpjele, kao i na zdravlje i dobrobit obitelji i zajednica. Žene i djevojčice osobito su ranjive i izložene nasilju u izvanrednim okolnostima jer se tada rizici umnažaju a sustavi podrške ruše. International Medical Corps surađuje sa zajednicama da bi se odgovorilo na te rizike i suzbilo vjerovanja i prakse koje su u srži nasilja protiv žena i djevojčica. Mi smo također vodeći akter u pružanju kvalitetnih, ciljanih usluga podrške osobama koje su pretrpjele rodno uvjetovano nasilje. Svoje usluge prilagođavamo različitim kulturama i kontekstima i pomažemo žrtvama da se oporave od traume i da se sigurno reintegriraju u svoju zajednicu.

Ključni podaci

U svjetskim okvirima, jedna od tri žene bila je podvrgnuta nasilju od strane osobe s kojom je bila u vezi ili spolnom nasilju od strane osobe s kojom nije bila u vezi.
Žene koje su zlostavljali njihovi partneri imaju gotovo dvostruko veće izglede da padnu u depresiju, a u nekim regijama i 1,5 puta veće izglede da dobiju HIV.
Komplikacije u trudnoći i porodu vodeći su uzrok smrti djevojaka u dobi od 15 do 19 godina u zemljama u razvoju, gdje se jedna od tri djevojke uda prije svoje 18 godine.