Naš rad

Zdravlje obitelji i zajednice

Obitelji i zajednice presudne su za dobrobit svojih članova – od onih najmlađih do onih najstarijih. Snaga i zdravlje tih temeljnih društvenih sastavnica ključni su za postizanje ciljeva održivog razvoja koje su zacrtali Ujedinjeni narodi, a kojima se do 2030. godine želi stati na kraj siromaštvu i ojačati društveni razvoj i zdravlje svih.

Programi usredotočeni na zdravlje obitelji i zajednice ključni su za ispunjenje javnozdravstvenih potreba, posebice kad su u pitanju oni koji žive u krhkom okolišu.

International Medical Corps i organizacije povezane s njime djeluju na razini zajednice s ciljem promicanja zdravlja, sprječavanja bolesti i vođenja brige o tome da svi članovi obitelji imaju priliku preživjeti i dobro živjeti. Naš holistički pristup osigurava i onima koji žive u nesigurnim uvjetima korist od sveobuhvatnih, kvalitetnih zdravstvenih usluga. Istovremeno promičemo zdrave navike i prakse koje traju cijeli život i koje doprinose izgradnji otpornih zajednica.

U sklopu tog procesa angažiramo i tijela lokalne vlasti i vođe zajednice kao partnere kako bi se stanovnicima pomoglo da utvrde vlastite zdravstvene prioritete i potrebe i zatim istraže koji im dostupni lokalni resursi mogu poslužiti u ispunjenju tih potreba.

U razdoblju od 2000. do 2016. produžio se očekivani životni vijek u većini svjetskih regija, i to za 5,5 godina na svjetskoj razini.
Slučajevi zaraze divljim poliovirusom smanjeni su za više od 99 % tijekom protekla tri desetljeća, i to sa 350.000 slučajeva zabilježenih u svijetu 1988. na 33 slučaja u 2018.
Svake dvije minute jedno dijete umre od malarije.

Područja na koja smo usmjereni

Pregled

Surađujemo s lokalnim stanovništvom i njihovim vođama u zajednicama kojima pomažemo s ciljem promicanja i podržavanja programa i drugih inicijativa kojima se poboljšava pristup osnovnim zdravstvenim uslugama.

Educiramo zdravstvene radnike i volontere u zajednicama da bi mogli educirati odrasle i adolescente o nizu tema kojima se podiže svijest o prepoznavanju i sprječavanju bolesti poput malarije, dijareje i dehidracije, o osiguravanju pristupa osnovnim zdravstvenim uslugama (uključujući posjete lokalnim domovima zdravlja radi redovnog sistematskog pregleda, posebice kad su u pitanju trudnice) i o dovođenju djece na cijepljenje.

Aktivno traženje i uključivanje lokalnih stanovnika ključno je za provedbu učinkovitih programa u zajednici, zbog čega International Medical Corps koristi taj pristup u svakoj fazi programskog ciklusa. Vjerujemo da su odgovornost zajednice za te programe i njihovo vođenje ključni elementi njihove održivosti i da oni u konačnici doprinose boljim zdravstvenim ishodima za sve strane.

Ključni podaci

Ako se ne liječi, pojedinac koji boluje od tuberkuloze može zaraziti 10 do 15 osoba godišnje, iako se neće svi razboljeti.
Od 73 zemlje koje zajedno bilježe 96 % svjetskog maternalnog mortaliteta, tek četiri imaju potencijalnu radnu snagu primalja potrebnu u temeljnoj zdravstvenoj skrbi za rodilje i novorođenčad te skrbi za reproduktivno zdravlje.
Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da svake godine 4,6 milijuna ljudi umire od uzroka koji se izravno pripisuju onečišćenju zraka.

Pregled

International Medical Corps i organizacije povezane s njime pomažu ranjivim zajednicama u svijetu da spriječe i reagiraju na prenosive bolesti poput HIV-a/AIDSA-a, tuberkuloze i malarije, kao i na neprenosive bolesti poput dijabetesa, hipertenzije i mentalnih poremećaja.

Više od milijarde ljudi svake godine oboli od zaraznih bolesti, uključujući zanemarene tropske bolesti koje su sveprisutne u osiromašenim i marginaliziranim zajednicama, zonama sukoba i prenapučenim uvjetima čestima u naseljima u kojima žive izbjeglice i interno raseljene osobe. Takva mjesta imaju sve preduvjete za izbijanje bolesti zbog loših sanitarnih čvorova, ograničenog pristupa pitkoj vodi i često nedostatnih zdravstvenih usluga.

U Africi su zarazne bolesti i dalje vodeći uzrok bolesti i smrti. Na drugim mjestima neprenosive su bolesti postale glavni uzrok bolesti i smrti s obzirom da potiho opstaju bez drame i pozornosti koje dobivaju epidemije i kampanje cijepljenja.

Značajan broj naših intervencija uključivao je tehničku pomoć pri liječenju i kontroli epidemijskih bolesti. Naši zaposlenici, kojih u svjetskim okvirima ima više od 7.000 i koji uključuju liječnike i stručnjake za javno zdravlje, koordiniraju globalne zdravstvene intervencije i uključuju se u aktivnosti s ciljem pripravnosti u slučaju pandemije.

Ciljevi International Medical Corpsa su:

  • poboljšanje epidemiološkog nadzora, prevencije i odaziva u slučaju bolesti koje mogu prerasti u epidemiju;
  • doprinos zdravstvenoj sigurnosti i zaštiti ranjivih populacija;
  • doprinos ostvarenju globalnog cilja zaustavljanja širenja AIDS-a kao prijetnje javnom zdravlju do 2030. godine;
  • edukacija i informiranje populacije o mjerama kontrole bolesti; i
  • suradnja s partnerima u zajednici s ciljem iskorjenjivanja praksi koje doprinose širenju bolesti.

Ključni podaci

Neprenosive bolesti uzrokuju više od dvije trećine smrti godišnje, a najčešće ih uzrokuju srčani poremećaji i moždani udari.
U 2018. zabilježena su 33 nova slučaja zaraze divljim poliovirusom u svijetu, što je 11 slučajeva više nego u 2017.
Infekcije gornjih dišnih puteva, uključujući upalu pluća, odgovorne su za više slučajeva smrti djece mlađe od pet godina od bilo koje druge bolesti, navodi Svjetska zdravstvena organizacija.