Naš rad

Mentalno zdravlje i psihosocijalna podrška

Mentalno zdravlje i psihosocijalna podrška u humanitarnom kontekstu

Osobe koje su preživjele sukobe i katastrofe izložene su većem riziku od psiholoških i mentalnih problema zbog neprekidnog i poraznog kaosa i nesigurnosti kao i golemog gubitka koji su pretrpjele, a koji najčešće znači gubitak doma, zajednice, bliskih osoba i sposobnosti osiguranja egzistencije. Mi smo u stanju sveobuhvatno odgovoriti na te situacije i zapravo smo jedna od tek nekoliko međunarodnih organizacija za pomoć koje među svojim prioritetima imaju sprječavanje i liječenje poteškoća s mentalnim zdravljem i psihosocijalne potrebe u humanitarnim krizama. Kako se zajednice oporavljaju i počinju se razvijati, naša se pažnja usredotočuje na dugoročna rješenja za jačanje skrbi za mentalno zdravlje i donošenje nacionalnih politika.

Mentalne bolesti čine četiri od deset vodećih uzroka invaliditeta u svijetu.
Tijekom kriza, stopa oboljenja od uobičajenih mentalnih poremećaja može narasti sa 10 % na 20 %.
Predviđa se da će godišnji trošak mentalnih bolesti na svjetskoj razini porasti na 6 bilijuna dolara do 2030.

Ostvarili smo značajne pomake u borbi za sveobuhvatnu skrb za mentalno zdravlje, i to:

  • zagovaranjem skrbi za mentalno zdravlje kod donatora, vlada i donositelja politika, istupanjem na čelo inicijativa za procjenu potreba i planiranje odgovarajućih usluga, koordiniranjem različitih aktera i promicanjem najboljih praksi i smjernica;
  • lansiranjem opsežnih inicijativa da bi se osigurala skrb za mentalno zdravlje i psihosocijalna podrška raseljenim populacijama koje žive u kriznim uvjetima;
  • edukacijom medicinskog i nemedicinskog osoblja s ciljem jačanja nacionalnih zdravstvenih sustava, osobito u kontekstu rješavanja izbjegličkih kriza;
  • primjenom pristupa usmjerenog na pažljivo vođenje slučajeva pri čemu se utvrđuju, podržavaju i štite ranjive osobe i promiče stabilnost i oporavak;
  • suradnjom s tradicionalnim skupinama za podršku unutar zajednice i ključnim osobama koje mogu pružiti osnovnu psihosocijalnu podršku u zajednici; i
  • povezivanjem postojećih skupina za podršku unutar zajednice s lokalnim liječnicima i medicinskim sestrama koje je educirao International Medical Corps s ciljem jačanja i proširivanja kontinuiteta skrbi – od one koja se provodi u sklopu zajednice do one koja se pruža u regionalnim i nacionalnim ustanovama.

Područja na koja smo usmjereni

Pregled

International Medical Corps predvodi unaprjeđivanje sustava skrbi za mentalno zdravlje u humanitarnom kontekstu. Doprinosimo izradi globalnih smjernica i nacionalnih politika za poboljšanje mentalnog zdravlja i dobrobiti u pogođenim populacijama.

Ključni podaci

SZO procjenjuje da je 2015. trošak demencije na svjetskoj razini iznosio 818 milijardi dolara. SAD je 2015. u vojne svrhe potrošio oko 600 milijarda dolara.
U razdoblju od 2011. do 2030. mentalni poremećaji uzrokovat će gubitak od 16,1 tisuća bilijuna dolara na štetu gospodarskog rasta.
Trošak zlouporabe alkohola i sličnih stanja iznosi od 1,3 % do 3,3 % BDP-a u zemljama s visokim i srednjim prihodima. SAD-a na osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje troši 3 % BDP-a.

Pregled

International Medical Corps jedna je od tek nekoliko globalnih organizacija za odaziv u izvanrednim situacijama koje su u stanju odgovoriti na neposredne psihosocijalne potrebe zajednica pogođenih katastrofom i na potrebe članova tih zajednica koji su već bolovali od mentalnih poremećaja.

Ključni podaci

Tek jedan posto današnjih svjetskih zdravstvenih radnika radi u području mentalnog zdravlja.
Četiri od pet osoba s mentalnim poteškoćama ne dobivaju potrebnu skrb u zemljama s niskim i srednjim prihodima.
Mentalno zdravlje presudno je za opće zdravstveno stanje te gospodarski i društveni razvoj zajednice i društva u cjelini - ne samo pojedinaca koji se bore s mentalnim bolestima.

Pregled

Koristimo sveobuhvatni pristup da bismo edukativne materijale prilagodili lokalnom kontekstu i osiguravamo i temeljnu obuku i nadzor te tako podržavamo institucionalne promjene i izgradnju kapaciteta te istovremeno procjenjujemo rezultate na kojima se temelji politika, praksa i širenje.

Ključni podaci

Zemlje s niskim prihodima u prosjeku imaju tek jednog psihijatra na dva milijuna ljudi.
Diskriminacija i stigmatizacija otežavaju ljudima s mentalnim poteškoćama pristup zdravstvenim i socijalnim službama.
U svjetskim okvirima, osobe kvalificirane za rad u službama za mentalno zdravlje uglavnom su brojčano ograničene, nedostatne i može ih se naći uglavnom u velikim i glavnim gradovima.

Pregled

Projekti za djecu i mlade osmišljeni su da bi izgradili ključne životne vještine i omogućili im da se bolje nose s teškim situacijama te razvijaju prijateljstva, kao i da bi ohrabrili mlade da se angažiraju u zajednici.

Ključni podaci

Tijekom prvih šest godina života, tj. ključnog razdoblja kognitivnog, socijalnog, emocionalnog i fizičkog razvoja, pozitivna interakcija sa skrbnicima iznimno je važna za dobrobit djece ali i samih majki.
U svim zemljama samoubojstva adolescenata imaju velik udio u broju smrtnih slučajeva muškaraca i žena.
Adolescencija je vrijeme kada se počinju manifestirati mnoge poteškoće s mentalnim zdravljem. Oko polovice mentalnih poremećaja, kao što su depresija, bipolarni poremećaj, stanja povezana s anksioznošću, kontrolom nagona i uzimanjem psihoaktivnih tvari, manifestiraju se do 14. godine.